Dulcolax Bağırsak Düzenleyici Tablet 50 Adet

Marka : Dulcolax
Aynı Gün Kargoya Teslim

Bağırsak rahatlatıcı kabızlık ilacı 2.5 mg.

Formülü:
Her bir yumuşak jelatin kapsül, 2.5 mg sodyum pikosülfata eşdeğer, 2.5930 mg sodyum pikosülfat monohidrat içerir.
 
 
Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik Özellikler
Sodyum pikosülfat, triarilmetan grubundan lokal etkili bir laksatiftir. Kolonda bakteriler tarafından bölünd ükten sonra kalın bağırsak mukozasını uyararak kalan peristaltizmini artırır. 
 
 
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Oral alımdan sonra sodyum pikosülfat, herhangi bir belirgin absorpsiyon olmaksızın kolona ulaşır. Böylelikle, enterohepatik sirkülasyondan kaçınılmış olur. 
 
 
Dağılım: Uygulamadan sonra sistemik dolaşımda sadece küçük miktarlarda ilaç bulunur.
Metabolizma: Kolonda bakteriler tarafından bölünme yoluyla, aktif form alan serbest difenol oluşur. Sonuç olarak, etkin maddenin preparattan salınımıyla belirlenen, 6-12 saat arasında bir etki başlangıç süresi söz konusudur.
Aktif form difenolün laksatif etkisi ile plazma düzeyleri arasında ilişki yoktur.
 
 
Eliminasyon: Oral uygulamadan sonraki düşük sistemik yük, üriner sistemden atılma miktarına da yansımaktadır.
 
 
Endikasyonları:
Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, kabızlık hallerinde ve dışkılamanın kolaylaştırılması gereken durumlarda kullanılmak üzere endikedir.
 
 
Kontrendikasyonları:
Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, bağırsak tıkanması, akut enflamatuar bağırsak hastalıkları ve şiddetli su kaybı tablolarında ve akut apandisit gibi akut cerrahi abdominal tablolarda kontrendikedir. 
Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül ayrıca, sodyum pikosülfata veya ilacın başka herhangi bir bileşenine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda da kontrendikedir
 
 
Uyarılar/Önlemler:
Bütün laksatiflerde olduğu gibi, Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, uzun dönemler boyunca günlük alarak sürekli alınmamalıdır. Her gün laksatif alınmasına ihtiyaç duyuluyorsa, kabızlığın nedeni araştırılmalıdır. 
Uzun süreli ya da aşırı kullanım, sıvı ve elektrolit dengesizliğine ve hipokalemiye yol açabilir ve kabızlığın geri dönmesine zemin hazırlayabilir. 
 
 
Çocuklar, doktor kontrolü olmaksızın Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül almamalıdır. 
 
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
 
 
Gebelik ve Emzirme
Gebelik kategorisi: B.
Uzun süreli deneyimler sonucunda, gebelik sırasında istenmeyen veya zarar verici etkilere yönelik herhangi bir veri bulunmamıştır. Bununla birlikte, bütün ilaçlarda olduğu gibi, Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, gebelik sırasında yalnızca doktor tavsiyesiyle alınmalıdır. 
 
 
Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül’ün anne sütüne geçebileceğine yönelik herhangi bir veri bulunmamakla birlikte, emzirme tavsiye edilmemektedir
 
 
Araç Kullanımına Etkisi
Araç ve makine kullanma becerileri üzerinde bilinen herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Karında huzursuzluk hissi, karında kramplar ve karın ağrısı olayları ortaya çıkabilir. İshal bildirilmiştir. 
 
 
Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsülkullanımıyla ilişkili olarak, tekil olgularda, anjiyoödem ve deri reaksiyonlarını da içeren alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.
 
 
İlaç etkileşimleri:
Eş-zamanlı olarak d iüretik ve adreno-kortikosteroidler kullanılıyor iken, aşırı dozlarda Dulcolax 2.5 mg Yumuşak Jelatin Kapsül alınması elektrolit dengesizliği riskini artırabilir.
Elektrolit dengesizliği kardiyak glikozitlere karşı duyarlığın artmasına yol açabilir.